BUDO - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

Rekultywacja

Referencje z rekultywacji

W związku z przeprowadzonymi rekultywacjami, posiadamy referencje wydane przez:

Rekultywacja techniczna i biologiczna wyrobisk o powierzchni 0,45 ha położonych w Głubczycach na rzecz Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Rekultywacja gruntów o powierzchni 0,4240 ha położonych w Januszkowicach gmina Zdzieszowice zdegradowanych i zdewastowanych w czasie powodzi w 1997 w kierunku rolnym na zlecenie Starosty Krapkowickiego.