BUDO - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

Nasze budowy

Nasze prace wykonywaliśmy

głównie na terenie Śląska. Poza krajem - w BELGII.
Mapa realiazcji

WYKAZ NIEKTÓRYCH ZREALIZOWANYCH ROBÓT:


ROZBIÓRKI: